آنچه باید دانست جزء اول و دوم


 

مشخّصات کتاب

۱– نویسنده : ( بندۀ خدا ) شیخ رضا قنبری نایینی غفر الله له

۲– گروه مشاورین: عدهای از اعاظم حوزههای علمیۀ شیعه ایدهم الله بتأیید الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

۳– اسم کتاب: آنچه باید دانست جزء اول

۴– حروف چینی ، طرح جلد و صفحه آرایی رایانهای: خود نویسنده

۵– شمارگان: در نظر است ده هزار نسخه تهیّه شود

۶– نوبت چاپ: مقدّماتی سال ۱۳۹۲

۷– تاریخ چاپ:

۸– تعداد صفحات: ۲۰۸

۹– قطع: وزیری

۱۰– قیمت فایل: چهار هزار تومان


تصویر صفحه آخر جزء اول 

مشخّصات کتاب

۱– نویسنده : ( بندۀ خدا ) شیخ رضا قنبری نایینی غفر الله له

۲– گروه مشاورین: عدهای از اعاظم حوزههای علمیۀ شیعه ایدهم الله بتأیید الامام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف

۳– اسم کتاب: آنچه باید دانست جزء دوّم

۴– حروف چینی ، طرح جلد و صفحه آرایی رایانهای: خود نویسنده

۵– شمارگان: در نظر است ده هزار شماره تهیّه شود

۶– نوبت چاپ: مقدّماتی سال ۱۳۹۲

۷– تاریخ چاپ:

۸– تعداد صفحات: ۱۹۲

۹– قطع: وزیری

۱۰- قیمت فایل: چهار هزار تومان


تصویر صفحه آخر جزء دومفهرست کتاب آنچه باید دانست جزء اول

سر فصل مطالب ……. شماره صفحه

 بسم الله ……………………………… ‌۱

یادداشت خریدار و مقاله و تبلیغات ناشر و 

شناسنامۀ وزارت ارشاد  ……….   ۵ – ۷

تابلو سردر دفاتر  شادی و غم و اندیشه  ۸

 مشخّصات کتاب  ………………. ۹

 چهار قُل …………………………۱۰

 فهرست کتاب  …………۱۱- ۲۰

 اِهداء کتاب ………………….۲۱

دعای سلامتی امام مهدی عجل الله تعالی

فرجه الشریف ………………………  ۲۲

 مقدّمه……………………………..۲۳- ۲۵

 « دین » چیست ……………… ۲۶

«بخش‏هاى اصلى » تشکیل دهندۀ دین۲۷ 

* بخش اول: احکام فقهى ‏….. ۲۹

 • * احکام تقلید …………….. ۳۰
 • * احکام آب‏ها…………….۳۲
 • طهارت و نجاسات ‏………… ۳۴
 • مطهّرات ‏………………….. ۳۸
 • احکام تطهیر دستشوئى (تخلّى)۴۱
 • احکام وضو ………….   ۴۲
 • احکام غسل ……………….۴۴
 • احکام جنابت ‏……………..۴۶  
 • احکام استحاضه ‏………… ۴۷
 • استحاضه قلیله ……………  ۴۷
 •  استحاضه کثیره …………. ۴۸
 • استحاضه متوسّطه ……….. ۴۸
 • احکام‏حیض‏ …………….  ۵۰
 • احکام نفاس ……………  ۵۴
 • احکام غسل مسّ میّت‏ ….. ۵۵
 • احکام محتضر ………….. ۵۶
 • احکام بعد از مرگ ‏………. ۵۷
 • احکام غسل میّت ‏……….   ۵۸
 • احکام حنوط کردن میّت ‏….   ۵۹
 • احکام کفن کردن میّت ‏……  ۶۰
 • احکام نماز میّت ‏………… ۶۱
 • دستور نماز میّت ‏………… ۶۲
 • احکام دفن میّت‏ ………….  ۶۳
 • نماز وحشت ‏…………… ۶۴
 • احکام نبش قبر ………… ۶۵
 • احکام شهید …………… ۶۶
 • احکام تیمم ……………… ۶۷

احکام نماز

 • نمازهاى واجب یومیّه ‏…….. ۶۹
 • لباس ‏نمازگزار …………….. ۷۰
 • مکان ‏نمازگزار ……………..  ۷۱
 • اذان و اقامه‏ …………..   ۷۲
 • * واجبات و ارکان نماز  ۷۳   
 • ۱– نیت  ……………… ۷۴
 • ۲– تکبیره الاحرام ……….. ۷۴
 • ۳– قیام  …………………… ۷۴
 •  ۴– قرائت‏ ……………. ۷۵
 • ۵– قیام متصل به رکوع …. ۷۶
 •  ۶– رکوع ……………….. ۷۶  
 • ۷– سجود  ……………….. ۷۷
 • ۸– تشهّد …………………. ۷۸
 • ۹– سلام نماز ………….. ۷۹
 • ۱۰– ترتیب ‏……………… ۷۹
 • ۱۱– مُوالات …………… ۸۰
 • قنوت ‏………………….. ۸۰
 • نمازهاى مستحب‏ ………… ۸۲
 • نماز شب ‏…………….. ۸۳
 • احکام مبطلات نماز ……… ۸۴
 • احکام ظنّ و گمان در نماز  ۸۵

 • شکیّات نماز …………….. ۸۶
 • شک‏هاى مُبطِل (باطل کننده) ۸۶
 • شک‏هاى غیر قابل اعتناء …. ۸۷
 • شک‏هاى صحیح ‏……………. ۸۸
 • نماز احتیاط …………………. ۹۰
 • احکام سهویّات نماز ……… ۹۱
 • دستور سجدۀ سهو ………. ۹۱
 • نماز قضا ………………….. ۹۲
 • * نماز جماعت ……………. ۹۳
 • نماز آیات ………………….. ۹۶
 • * نماز جمعه ‏……………. ۹۷
 • * نماز عید فطر و قربان ….. ۹۹
 • * دعای مأثور در قنوت نماز
 • عید فطر و قربان ………. ۹۹
 • نماز استیجارى‏ ……….. ۱۰۰
 • * نماز و روزۀ مسافر ….. ۱۰۱

 • روزه‏ …………………….. ۱۰۵
 • * اعتکاف ‏………………. ۱۰۹
 • * احکام خمس ‏……………… ۱۱۱
 • * احکام زکات‏ ……………. ۱۱۴
 • ۱ و ۲ و ۳ و ۴) گندم و جو و
 • خرما وکشمش ……….. ۱۱۴
 • ۵ و ۶) طلا و نقره …… ۱۱۵
 • ۷ و ۸ و ۹) گوسفند و گاو
 • و شتر   ………………… ۱۱۵
 • * زکات فطره‏ …………….. ۱۱۶

 • * احکام حجّ  …………… ۱۱۸
 • * احکام دفاع و جهاد …… ۱۲۲
 • * احکام امر به معروف و نهى از
 • منکر ……………….. ۱۲۳

 • ** احکام معاملات (کسب
 • و کار) ……………… ۱۲۵
 • * احکام شرکت ‏…………. ۱۳۰
 • * احکام صلح ……………۱۳۱
 • ‏* احکام اجاره …………. ۱۳۲
 • * احکام مضاربه، مزارعه و
 • مساقات  …………….. ‏ ۱۳۵
 • ‏* احکام شُفعه ………… ۱۳۷
 • * احکام جُعاله ‏………… ۱۳۸
 • * احکام وکالت ………….. ۱۳۹
 • * احکام قرض‏ ………….. ۱۴۱
 • ‏* احکام بانک ……………. ۱۴۲
 • * احکام بیمه ……………… ۱۴۴
 • ‏ * احکام حواله، ضمانت،
 • کفالت ………………… ۱۴۵
 • * احکام امانت، عاریه و
 • رهن …………………. ۱۴۸

احکام ازدواج‏ 

 • احکام ازدواج‏ ………………. ۱۵۰
 • * مهریه ‏……………………. ۱۵۴
 • * محرمیّت به واسطۀ
 • شیردادن  …………..   ‏۱۵۶
 • تلقیح ‏……………………… ۱۵۷
 • نگاه کردن ……………….. ۱۵۸
 • احکام طلاق ………………. ۱۶۰
 • احکام هبه ………………… ۱۶۳
 • احکام غصب ‏…………….. ۱۶۵
 • احکام اموال مجهول المالک
 • و گمشده‏  ………… ۱۶۸
 • احکام خوردنى‏ها و آشامیدنى‏ها
 • و ذبح حیوانات‏ ……………. ۱۷۰
 • احکام نذر و عهد و قسمِ راجع
 • به آینده  …………………… ۱۷۴
 • احکام وقف ………………..  ۱۷۶
 • احکام وصیّت‏ …………. ۱۷۸
 • احکام ارث‏ ……………..۱۸۰
 • احکام انْفال (زمین و آب‏ها)   ۱۸۳
 • احکام قضاء و شهادات‏ …… ۱۸۵
 • احکام ادارات ……………. ۱۸۷
 • احکام حدود ……………  ۱۸۸
 • احکام قصاص و دیات‏ …..  ۱۹۱
 • احکام تشریح و پیوند …… ۱۹۵
 • * احکام تربیت فرزند ….  ۱۹۶
 •  پایان …………………….. ۱۹۷
 • ترجمه خطبه کتاب ……….. ۱۹۹
 • ترجمه دعای سلامتی و فرج
 •  حضرت امام مهدی عجل الله
 • تعالی فرجه الشریف  …..   ۲۰۰
 • * سیما و سخن دل نشین شیخنا
 • الاستاذ   ……………… ۲۰۱
 • تصویر صفحۀ اول کتاب ابتکاری
 • جدید در تدریس قرآن کریم
 • برای سطحها و سنین
 • مختلف  …….. ۲۰۲    
 • * تصویر صفحۀ اول کتاب
 • لزوم التبلیغ عن اقـتدار
 • المبلغین لشریعة سید
 • المرسلین صل الله علیه و آله
 • و سلم  .…….  ۲۰۳
 • * تصویر صفحۀ اول کتاب
 • قرآن برای هر مجلس،
 • دفتر اندیشه، برای قرائت
 • در مجالس سیاسی ۲۰۴
 • نمونه اعلانیّۀ توانمندیهای
 • غیر حکومتی روحانیت شیعه،
 • که تا به حال توسط مؤلّف
 • منتشر شده است  ۲۰۵
 • اعلانیّۀ راجع به ماه مبارک
 • رمضان  ………………   ۲۰۶
 • اعلانیّۀ راجع به ماه محرم
 • الحرام  …………………  ۲۰۷
 • حجم کتاب  بر اساس
 • محاسبات  رایانهای      ۲۰۸   


فهرست کتاب آنچه باید دانست جزء دوم

سر فصل مطالب …… شماره صفحه

بسم الله  ………………… ‌۱

یادداشت خریدار و مقاله و تبلیغات ناشر

وشناسنامۀ وزارت ارشاد   …..   ۵ – ۷

تابلو سردر دفاتر شادی و غم و اندیشه  ۸

مشخّصات کتاب ………………………… ۹

چهار قُل ………………………………….۱۰

 فهرست کتاب  ………………….. ۱۱- ۲۱

 اِهداء کتاب ………………….. ۲۲

دعای سلامتی امام مهدی عجل الله تعالی

فرجه الشریف  ………………………  ۲۳

 مقدّمه…………………………….. ۲۴- ۲۷


بخش اول: اخلاق و اخلاقیات …………. ۲۸‏

تهذیب نفس‏ ……………………… ۲۹

آزار و اذیّت‏ ………………………………. ۳۳

اِتراف، تبذیر و اسراف‏ ………………… ۳۳

احتکار ………………………….. ۳۴

ارضاى غریزه جنسى از طریق غیرشرعى ۳۵

استهزاء ……………………………………. ۳۶

اشاعۀ فحشاء  ……………………………  ۳۶

اصرار بر گناه ‏………………………….. ۳۷

اظهار گناه‏  ……………………………….  ۳۸

اِعانت بر اِثم ……………………………… ۳۸

انتقام‏  ………………………………  ۳۹

اهانت ‏…………………………… ۳۹

بدعت یا پایه ‏گذارى ‏سنّت ‏بد ………….  ۴۰

بى‏عفّتى ‏……………………………………..۴۱

بی‌غیرتی ……………………………….. ۴۲

تجسّس و تفحّص‏  …………………  ۴۳

تَعرُّب پس از هجرت  …………..  ۴۳‏

تَعیـیر و سرزنش ‏…………….. ۴۴

تقلّب ‏……………………………… ۴۴

تندخویى و بدخلقى‏  ……………  ۴۵

تهمت ‏………………………………. ۴۵

چاپلوسى و تملّق ‏‏………………… ۴۶

چشم ‏و هم ‏چشمى ‏‏…………………. ۴۷

حرام‏خواری ‏‏……………………. ۴۷

حقّ النّاس ‏‏……………………………. ۴۸

خلف وعده ‏‏…………………………… ۴۸

خیانت‏  …………………………….  ۴۹‏

دروغ ‏‏……………………………….. ۴۹

دشمنى، کینه‏توزى و قهر ‏………………. ۵۰

ربا‏  ………………………………………..  ۵۱

رشوه‏‏  ………………………………….  ۵۲

رضایت ‏به ‏ظلم و یارى ظالم‏‏  ……….  ۵۲

زخم زبان‏‏  ……………………………..  ۵۳

سحر‌‏  ………………………………….  ۵۳

سعایت‏  …………………………………  ۵۴‏

سوء ظن‏‏  …………………………………  ۵۴

شبهه افکنى‏‏  ……………………………..  ۵۵‏

شراب خوارى‏‏  …………………………..  ۵۶

شماتت‏‏  ……………………………………  ۵۶

ظلم‏‏  ………………………………………  ۵۷

عاقّ والدین‏  …………………………….  ۵۸‏

غش در معامله‏‏  ……………………….. ۵۹

غنا‏‏  ………………………………………  ۶۰

غیبت‏‏‏  ……………………………………… ۶۰‏‏

فحش‏‏  …………………………………  ۶۱

فخر فروشی‏‏‏  ………………………… ۶۲

فرار از جنگ‏‏‏  ………………………..  ۶۲

فسادانگیزى‏ و فتنه‏گرى‏‏‏  ………….  ۶۳

قطع رَحِم‏‏‏  …………………………..  ۶۳

قمار‏‏  ………………………………  ۶۴

قیادت ‏و دیاثت‏‏  ……………………  ۶۵

کفران نعمت‏‏‏  ……………………..  ۶۶

کم‏فروشى‏‏‏  …………………….  ۶۶

کوتاهى در حقوق فرزندان‏‏‏  ……………  ۶۷

کوتاهى در رفع حوائج مسلمانان‏‏  ………  ۶۸‏

کوچک شمردن اوامر و نواهى الهى‏‏‏  …  ۶۹

متابعت از شیطان درونى و برونى‏‏  ….. ۶۹‏

مراء و جدال‏‏‏  ……………………………  ۷۰

مکر و خدعه‏‏‏  …………………………….  ۷۱

مواد مخدّر و روان‏گردان‏‏‏  ……………..  ۷۲

نفاق‏‏‏  ……………………………………….  ۷۲

نمّامى و سخن چینى‏‏  ……………  ۷۳‏

وسواس‏‏  …………………………..  ۷۴

یأس ‏از رحمت‏الهى‏‏‏  ………………..  ۷۵


بخش دوم: اصول اعتقادى  ……………. ۷۷‏

اصل اول: توحید‏‏  ………………………..  ۷۹

اثبات وجود خداوند و وحدانیّت او‏‏   ۷۹

الف) برهان فطرت‏‏  …………………….. ۷۹

ب) برهان نظم‏‏  …………………………..۸۰

اقسام توحید‏‏  ………………………. ۸۱

الف) توحید ذاتى‏‏  ………………… ۸۱

ب) توحید صفاتى‏‏  ………………… ۸۱

ج) توحید عبادى‏‏  ………………….. ۸۱

د) توحید افعالى‏‏  ……………….. ۸۱

توحید افعالى در عالم تشریع‏‏‏  ……..  ۸۲

الله مستجمع جمیع صفات کمال‏‏‏  ….  ۸۳

صفات ذات و صفات فعل‏‏‏  ……… ۸۳

صفات جمال و صفات جلال‏‏‏  …..  ۸۴

* اصل دوم: عدل‏‏‏  ………………. ۸۶

اثبات عدل‏‏  …………………….. ۸۶‏

* اصل سوم: نبوّت‏‏  ……………. ۸۸‏

اثبات نبوّت‏‏  …………………  ۸۸‏

ابزار پیامبران براى ‏هدایت انسان‏ها‏‏ ۸۹

۱) هدایت تشریعى (وحى) ‏‏  ….. ۹۰

۲) هدایت تکوینى (معجزه) ‏‏  ….. ۹۰

۳) عصمت‏‏  ………………….. ۹۰

۴) تزکیه‏‏  …………………….  ۹۱

۵) تحلیه‏‏  ………………………. ۹۱

نبوّت حضرت محمّد بن عبدالله صل الله

علیه و آله و سلم ‏‏  ……………..  ۹۱

قرآن، معجزه جاوید نبى اکرم صل الله

علیه و آله و سلم‏‏  ………………..  ۹۳

عدم تحریف قرآن کریم‏‏‏  ………….. ۹۵

خاتمیّت پیامبر اکرم صل الله

علیه و آله و سلم‏‏  …………………….. ۹۶

جهانى بودن اسلام‏‏‏  …………………….  ۹۸

* اصل چهارم‏ اثبات امامت‏‏  ……….   ۱۰۰

لزوم نصب امام‏‏  …………………….. ۱۰۱ ‏

ابزار امامان براى هدایت انسان‏ها  …. ۱۰۲

امامت دوازده امام عجل الله تعالی

فرجه الشریف  ………………… ۱۰۳

امامت و ولایت امیرالمؤمنین على

بن ابى‏طالب علیه السلام ……..  ۱۰۵

امامت حضرت مهدى عجل الله تعالی

فرجه الشریف ……………….. ۱۰۸

نیابت ‏……………………………………. ۱۱۱

رجعت ‏………………………………….. ۱۱۲‏

توسّل ‏…………………………………… ۱۱۳‏

مهمترین مشخصات چهارده معصوم

علیهم السلام  ……………………… ۱۱۵

مرحوم علّامۀ ماماقانی می‎فرماید  ۱۱۷

مهمترین مشخّصات پیغمبر حضرت محمّد

صل الله علیه و آله و سلم    ‏۱۱۸

مهمترین مشخّصات امام اوّل  ‏……..  ۱۲۱

مهمترین مشخصات مادر امامان حضرت

زهراء علیها السلام  ‏………………. ۱۲۴

مهمترین مشخّصات امام دوّم ‏…….. ۱۲۷

مهمترین مشخّصات امام سوّم ‏……. ۱۳۰

مهمترین مشخّصات امام چهارم ‏….. ۱۳۳

مهمترین مشخّصات امام پنجم ‏……. ۱۳۶

مهمترین مشخّصات امام ششم ‏…… ۱۳۹

مهمترین مشخّصات امام هفتم ‏…… ۱۴۲

مهمترین مشخّصات امام هشتم ‏….. ۱۴۵

مهمترین مشخّصات امام نهم ‏……. ۱۴۸

مهمترین مشخّصات امام دهم ‏……. ۱۵۱

مهمترین مشخّصات امام یازدهم ‏…. ۱۵۴

مهمترین مشخّصات امام دوازدهم ‏ ۱۵۷

جدول عربی مشخصات چهارده معصوم

علیهم السلام  ………………. ۱۶۰

اسامی چهارده معصوم علیهم السلام

در غالب شعر برای کودکان  …. ۱۶۱  

* اصل ‏پنجم: معاد  ‏……………..  ۱۶۲  

اثبات معاد  ‏………………….  ۱۶۲  

الف) برهان حکمت ‏……………………  ۱۶۲  

ب) برهان عدالت  ‏……………. ۱۶۳  

ج) برهان خلقت  ‏………………… ۱۶۳  

خبر دادن صادق مصدّق صل الله علیه و

آله و سلم از معاد  ‏………….  ۱۶۴  

معاد جسمانى  ‏…………………………  ۱۶۵  

شبهه آکل و مأکول  ‏……………  ۱۶۶  

برزخ‏  ‏…………………………  ۱۶۸  

ابطال تناسخ  ‏…………………..  ۱۷۰  

قیامت‏  ‏…………………………  ۱۷۰  

شفاعت  ‏……………………..  ۱۷۲  

شاهدان در قیامت‏‏  ‏…………………….  ۱۷۳

نامه اعمال‏‏  ‏……………………………..  ۱۷۶

پاداش و کیفر، تکوینى است نه

قراردادى‏‏  ‏………………………  ۱۷۷

خلود در آتش‏  ‏………………………… ۱۷۸‏

جهنّم، جایگاه معاندان‏  ‏…………….. ۱۷۹‏

میزان اعمال‏  ‏……………………….. ۱۸۰‏

صراط‏  ‏……………………………..  ۱۸۱

توبه‏‏  ‏………………………………..  ۱۸۲

پایان ……………………………….  ۱۸۳

ترجمۀ جملههای اهداء کتاب …….  ۱۸۵

ترجمه دعای سلامتی حضرت مهدی 

عجل الله تعالی فرجه الشریف ۱۸۶

ترجمه خطبه کتاب ………..۱۸۷

* سیما و سخن دل نشین شیخنا الاستاذ ۱۸۸

* تصویر صفحۀ اول کتاب ابتکاری

جدید در تدریس قرآن کریم برای

سطحها و سنین مختلف …….. ۱۸۹

*تصویر صفحۀ اول کتاب لزوم التبلیغ

عن اقـتدارالمبلغین لشریعآ سید

المرسلین صل الله علیه و آله و سلم ۱۹۰

نمونه اعلانیّۀ توانمندیهای غیر حکومتی

روحانیت شیعه، که توسط مؤلّف

منتشر شده است ………………..۱۹۱

حجم کتاب بر اساس محاسبات  رایانهای ۱۹۲

 فایل PDF کتاب موجود است. جهت اطلاع بیشتر و رفتن به محل دانلود آن لمس کرده و یا با موس اشاره کنید.

فقه آل محمد | خلاصه توضیح المسایل